شیران

ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال

پاشنه 3 سانتی

سبک وراحت

زیره PU

سایز 37 تا 40

توضیحات