کیف لمه ای نگین

ریال۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

هردو مدل موجود میباشد

جهت انتخاب لطفا ذکر شود کیف اولی یا دومی

رنگ و مدل

در ضمن تمامی آویزها اشانتیون میباشند.

توضیحات