ژاینا

ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال

زیره pu

پاشنه 3سانتی

در دو رنگ مشگی وعسلی

سبک وراحت

سایز 37 تا 40

توضیحات