ژاکلین

ریال۸۵۰,۰۰۰ ریال

زیره pu

در دو رنگ مشگی وقهوه ای

پاشنه 3 سانتی

سایز 37 تا 40

 

توضیحات