مدل شطرنجی

ریال۹۸۰,۰۰۰ ریال

کیف شطرنجی

یک زیپ سه طرف

مدل پوست ماری

 

توضیحات